Чужди тела в носа

Предметите, които децата поставят в носа са обикновено,но не винаги меки предмети.Такива са хартия,слафетки,гумички за триене,парчета от играчки. Много опасни могат да бъдат батерии от играчки или часовник, тъй като при контакта с носната лигавица отделят киселина, която причинява изгаряния. Най-честият симптом е едностранната секреция от носа, която може да бъде с неприятен мирис. Възможно е кръвотечение от носа. Отстраняването  трябва да се направи от УНГ лекар, тъй като може да се наложи седация в болнични условия, ако детето не съдейства при манипулацията.