Чужди тела в дихателните пътища

Чуждите тела попадат  в дихателните пътища при задавяне. Те представляват спешно състояние и са потенциално опасни за живота на детето.Причина за попадането са инхалиране на намиращи се в устата предмети , с които детето си е играло преди това. Недобре сдъвкана храна също можа да попадне при задавяне в дихателните пътища. Децата под четири години са най-застрашени от задавяне с малки предмети като семки, парчета от играчки, камъчета, ядки, копчета, монети, батерии и затова трябва да бъдат наблюдавани много внимателно от родителите. Лечението се осъществява от лекар УНГ в болнични условия под обща анестезия.