Хронични риносинуити

Когато пациентите имат симптоми на синуит повече от 3 месеца се поставя диагноза хроничен риносинуит. Тази диагноза се подпомага чрез използване комбинацията от оплакванията на пациента, тяхната продължителност, резултатите от прегледа и данните от скенера.

Причината острият синуит да прерасне в хроничен е отока на лигавицата, който предизвиква запушване на естествените отвори на синусите и прави невъзможно изтичането на секретите от тях. В резултат на това секретите в синусите се инфектират от нормално съществуващите бактерии в носната кухина, задържат се без възможност да изтекат и предизвикват увреждане на лигавицата.

В допълнение клетките на лигавицата покриваща синусите е покрита с микроскопични реснички, които при нормално състояние изтласкват секрета от синусите към задните отдели на носната кухина и гърлото, където се прглъщат. Когато лигавицата на синусите е увредена, тогава тези реснички не функционират добре и секретите не могат да се евакуират от синусите към гърлото.

Продължителни курсове с комбинация от различни медикаменти (перорални и локални) се използват за лечението на хроничните риносинуити. Могат да се включват антибиотици, кортикостероиди, промивки с водно-солеви разтвори.

Последващи изследвания –алергични тестове, кръвни изследвания, микробиологично изследване на гноен секрет от носа и/или синусите могат да се използват за определяне на причината за възникване на хроничните синуити.

Ако консервативното лечение е без успех, тогава се преминава към хирургично лечение-основно чрез функционална ендоскопска синус хирургия.