Серозен отит(среден отит с излив)

Средният отит с излив и много често срещано състояние в детската възраст. Може да предизвика загуба на слух , което  първоначално се забелязва от родителите или от общопрактикуващия лекар поради по-бавното развитие на говора и речта.

                Може да причини също така повтарящи се инфекции на средното ухо , които да са стресиращи както за детето , така и за родителите.Тези инфекции могат понякога да доведат до перфорация( дупка ) в тъпанчето , когато инфекцията в кухината на средното ухо създаде налягане от образувания гноен секрет,който пробива тъпанчето и изтича през ухото.

                Има разнообразни опции за третиране на пациент със серозен отит . Те включват:наблюдение и изчакване ,медикаментозно лечение, хирургично лечение и други . За повтарящи се инфекции , някои  предпочитат приема на антибиотици в ниски дози .

                Поставянето на вентилационни тръбички или „ макарички ” е хирургично лечение за серозен отит, което действа като временно решение. Това осигурява време за подобряване функционирането на средното ухо на пациента и възстановяване на лигавицата, така че повече да не развива серозен отит. Понякога при някои пациенти се налага повече от един път да се поставят тръбички. Нерядко  при децата може да е необходимо отстраняване на тяхната аденоидна вегетация или трета сливица за да се решат трайно проблемите със средното ухо . Поради факта, че от аденоидната вегетация могат да се разпространяват инфекции през Евстахиевата тръба към  средното ухо .