Заболявания на ушите

Намаление на слуха

Има много причини за намаление на слуха. Най-общо те могат да се разделят на две големи групи.Такива предизвикващи  звукопроводно и такива предизвикващи звукоприемно намаление на слуха. Понякога могат да са и двете.

Причините за звукопроводното намаление на слуха понякога са наистина много лесни за отстраняване(например ушна кал) или могат да са с усложнени и да налагат хирургично лечение като перфорирана тъпанчева мембрана или холестеатома.

Звукоприемното или невросензорно намаление на слуха се получава по различни начини- следствие от вирусна инфекция, звукова травма или с настъпване на възрастови изменения с слуховия нерв. За определянето на степента и вида намаление на слуха е необходим преглед от специалист УНГ и извършване на специфични изследвания- тонална прагова аудиометрия, тимпанометрия, понякога и ядрено-магнитен резонанс.

Перфорирана тъпанчева мембрана

Образуването на дупка или перфорация на тъпанчевата мембрана може да е резултат от инфекция, травма или холестеатома. Сама по себе си перфорацията може да не предизвика проблеми. Въпреки, че понякога има изтичане на секрет от средното ухо и различна степен на намаление на слуха в зависимост от големината и локализацията на дефекта. Възможно е  възникване на инфекция от попадане на вода през перфорацията при къпане или плуване. Поради тези причини пациентите  най-често търсят лекарска помощ за възстановяване целостта на тъпанчето. Това се осъществява чрез оперативна интервенция за затваряне на дефекта-  мирингопластика или тимпанопластика. Използва се масна тъкан или фасция от слепоочния мускул на пациента ако перфорацията е по-голяма. Това е операция с успех над 90% .

Холестеатома

Тъпанчевата мембрана обичайно е покрита с тънка кожа. При нормални условия най-горния кератинов слой на тази кожа мигрира към периферията на тъпанчето и слуховия канал и накрая отпада заедно с ушната кал. Ако на мембраната има отвор и особено ако е разположен в горната част или по краищата, както и при наличие на т.н. ретракционни джобове е възможно натрупване на кератинови люспи в средното ухо. С времето те увеличават обема си, притискат и разрушават структурите в средното ухо предизвиквайки намаление на слуха и различно силно изразен световъртеж. Често се наблюдава секреция от ухото с неприятна миризма. Понякога процеса може да се разпространи към мозъка.

Поради тези причини холестеатома трябва да се възприема като сериозно състояние с потенциално опасни последици. Необходимо е хирургично лечение за отстраняване на холестеатома и за възстановяване на разрушените слухови костици.

Ако имате подобни проблеми с намален слух, комбиниран със секреция от ухото, болки и нарушено равновесие е желателно да се прегледате при УНГ специалист.

Церумен(ушна кал)

Ушната кал се образува естествено в ушния канал. Тя е смес от мъртви кожни клетки и  субстанция наречена церумен. Церуменът се образува от жлези разположени във външната част на слуховия канал- церуменни жлези, които представляват видоизменени потни жлези. Функцията на церумена е на лубрикант и антибактериален агент. Хората са предразположени да образуват по-течна или по-суха ушна кал. Въпреки, че обикновено ушната кал се изтласква извън ушния канал, при много пациенти тя може да нарасне и да го запуши. Това може да се причини и от използването на клечки за почистване на уши, които да натъпкат ушната кал дълбоко в канала. В резултат се получава заглъхване на ухото, дразнене, шум и предразположение към инфекции.

Ушната кал може да се отстрани с промивка- желателно е да се извърши от УНГ специалист поради потенциална опасност от нараняване на канала и внасяне на инфекция или с аспирация с вакуум под директен зрителен контрол използвайки микроскоп.